det var en gång …

Anders PersMorasonen Anders Pers är pappa till Vasaloppet. Det var hans tankar som gjorde att världens största skidtävling föddes. Han skrev om det nutida intresset för skididrott och knöt ihop det med Gustav Eriksson Vasas flykt på skidor från Mora mot Norge 1521.

I en artikel i Vestmanlands Läns Tidning den 10 februari 1922 lanserade han idén om ett Vasalopp. Dagens Nyheter återgav artikeln redan dagen efter den publicerats i Vestmanlands Läns Tidning och uttalade samtidigt sitt stöd till ett långt skidlopp, ett mandomsprov, till minne av Gustav Vasa. Efter en tids debatt i pressen, för eller mot ett Vasalopp, beslutade IFK Moras styrelse den 5 mars att köra ett försökslopp, om det gick att finansiera. Dagens Nyheter skänkte 1 000 kronor till arrangörerna och såg därmed till att det första Vasaloppet kunde genomföras söndagen den 19 mars 1922. Det blev succé direkt.

arrangörsföreningar

Sedan starten 1922 till och med 1991 har Vasaloppet arrangerats av IFK Mora, från och med 1992 tillsammans med Sälens IF i den då nybildade Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. Till hjälp under tävlingsveckan har Vasaloppet, förutom IFK Mora och Sälens IF, 55 organisationer och föreningar. Totalt är det cirka 3 500 funktionärer som är engagerade under Vasaloppets vintervecka.

IFK Mora bildades 1909 och Sälens IF 1922, bara några dagar efter det första Vasaloppet.

IFKM_logo_142x142    SIF_logo_142x142