gustav eriksson vasa

Gustav Eriksson VasaVasaloppets historia börjar redan år 1520. Sverige befann sig då i union med Danmark. Missnöjet med den danska kungen var stort, inte minst hos Gustav Eriksson som efter att ha opponerat sig fängslats i Danmark. Men den 24-årige Gustav lyckades fly. Efter att ha landstigit söder om Kalmar började en lång och äventyrlig marsch norrut. Gustav manade bönderna till uppror mot den danska överheten, men folket ville hellre ha fred.

Hoppet stod till dalfolket som sällan fogar sig i fogdars och kungars beslut. Gustav jagades genom Dalarna av danska förföljare, men folket skyddade honom från kung Kristian II soldater.

Efter en månad på flykt genom Dalarna stod Gustav utanför Mora kyrka och talade till massorna. Veckorna innan hade hans far och bror samt 80 andra stormän blivit halshuggna vid Stockholms blodbad. Gustav undrade hur länge folket tänkte stå ut med grymheterna och uppmanade dem att gripa till vapen. De församlade ville först rådgöra med sina grannbyar innan det blev fråga om krig. Men förföljarna närmade sig och Gustav flydde västerut mot Norge.

Några dagar senare nåddes Mora av nyheten om kung Kristians brutala framfart i Sverige. Folket ångrade då att man inte direkt gett sitt stöd till Gustav och skickade därför iväg sina två bästa skidåkare, Lars och Engelbrekt, för att leta reda på den flyende Gustav. I trakten av Sälen blev Gustav upphunnen. Han övertalades att återvända till Mora för att leda kampen mot kung Kristian II.

År 1521 började Gustav sitt anfall med dalkarlar i täten. Det tog två och ett halvt år innan kriget var över och Sverige ett fritt land. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung.